Går det an å Bi ampe denne forsterkeren..?
Mangler litt trøkk i SVA 2100..