Morn! Kan supplere litt med det jeg veit om rør fra min bakgrunn som amp-tech i gitarverdenen..

Rør som produseres i dag kommer i hovedsak fra kun et ytterst lite antall fabrikker. Du har New Sensor i Russland, som produserer Sovtek, Tung-Sol, Mullard og Electro-harmonix i tillegg til mange OEM-rør (Rør som det er satt en annen produsent sitt merke på). Så har du Shuguang i Kina som stort sett leverer OEM og i store bulk-lass. Så har du Tesla/JJ i tsjekkia som produserer JJ-rør.. Selger også bulk til b.l.a. TAD. Så har du også Ei-rør ifra jugoslavia, som er lite populære..

I tillegg har Groove Tubes en bitte liten produksjonsavdeling i USA hvor de produserer RCA- og Mullard-replikaer såvidt jeg vet..

Kjøper du nye rør med et eller annent merke på er det alltid uansett en av disse fabrikkene det kommer fra. Ser at mange rakker ned på de kinesiske rørene men i utgangspunktet skulle ikke disse være noe verre enn andre nyproduserte rør, kommer litt an på hvor du kjøper fra og hvor bra rørene blir testet før de sendes ut antar jeg. Har ihvertfall bra erfaringer med mine, som jeg kjøper fra en kar som heter Doug i statene.

Hva bias angår - dette gjelder kun forsterkere som har fast bias, d.v.s. at tomgangsstrømmen ikke justerer seg automatisk. Så godt som alle klasse A-forsterkere stiller seg selv via katodestrømmen så det trenger du ikke tenke på. Klasse A/B blir litt verre da disse ofte har "fast" bias (med dette mener jeg at biasen ligger på et gitt innstillt nivå). Dersom du har erfaring med transistorer veit du at en klasse AB forsterker må ha en tomggangsspenning på ca. 0,7 volt for at du ikke skal få overgangsforvrenging, bias på rør er noe ala det samme prinsippet, bare at her spiller tomgangsstrømmen (her sier vi strøm, ikke spenning) en større rolle på både overgangs- og harmonisk forvrenging.

En tommelfingerregel kan være å ikke justere tomgangsstrømmen til mer en 70% av maks effektuttak på røret, dvs. at med et EL34-rør, som kan presse ut 25W bør ikke tomgangseffekten være mer enn 17.5W. Du regner ut strømmen ved å dele maks tomgangsstrøm på anodespenningen. Anodespenningen kan f.eks. være 450v, og maks tomgangsstrøm blir da 17.5W /450v= 38.8 mA (milliampere).

KT88 er ålreite rør, heftig bunndrag i disse sammenlignet med El34 ihvertfall. Har du EL34-rør kan du prøve å putte inn KT77, JJ har noe nyproduksjon av disse som er vanvittig bra..