Er nylig blitt eier av en ny NAD T744 - surroundreceiver, benytter Dali Suite 2.8 som front/stereo - høyttalere.

Siden det er separate A og B - utganger til to sett fronthøyttalere på receiveren så bør en teoretisk kunne bruke dette til å bi-ampe fronthøyttalerne
mine. Lurer på om dette vil være trygt å gjøre, og om det vil ha noen effekt? Hvis det er samme forsterkerdel som benyttes på begge disse utgangene så vil det vel ha samme effekt som bi-wiring (dvs. egentlig ingen særlig endring i lydkvalitet). Mener selgeren i butikken sa at man måtte benytte minst 8ohm på hvert høyttalerpar hvis en brukte både A og B - utgangene samtidig (mot normalt krav på minst 4 ohm.) Hvis det stemmer (det står ingenting i brukermanualen om akkurat dette) kan det jo tyde på at samme forsterkerdel benyttes til både A og B. Lurer på dette fordi Suitene jeg ønsker å bi-wire er på 4 ohm.