Er det stor lydmessig forskjell mellom ax 2 og 2016?

Er det bedre lydkvalitet på prossessoren i ax 2 enn 2016?

Setter stor pris på svar!