Hei.
Jeg lurer på hva disse tallene uttrykker.? Jeg skjønner at det er omkoding fra digitale signaler til analoge, men hva har det å bety for det lydmessige. Hører man noen forskjell om man spiller av en cd på en dvd eller cd spiller. Jeg tenker da på tapt info eller forringet lydkvalitet. Si dvd spiller i 1000-1500 kr klassen og ett midels annlegg. Ta mitt som er Bel es f og pioneer 1016 for eksempel.:-D