Jeg ønsker å koble mitt analoge kabel-tv signal (RF-koakskontakt) til en surround receiver. Lar dette seg gjøre (jeg er mest opptatt av å få lydsignalene inn i receiveren)?

Jeg vet det kan gjøres via en video-spiller/dvd-opptaker, og også via HTPC, men finnes det andre muligheter for mer 'direkte' kobling? I så fall hvilke innganger trenger jeg på receiveren?