Noen som har en formening om hvordan eci-4 evt. nad master m3 vill fungere på dali helicon 400.
Begge ampene er til vurdering
Innspill og erfaringer tas i mot med takk.