Sånn med sikkeringer, sier hifi klubben at det gjør ingentingen og sette i 6,5 A

Btw: Så er Ma'ene påtorget mine... HAHAHA