Har for øyeblikket en overflødig Arcam A32. Jeg vurderer å oppgradere denne med 7.1 kortet som gjør den til en analog forforsterker til hjemmekinoen. Er det noen som har denne løsningen, og er den å anbefalle?
Min motivasjon i denne sammenhengen er å gjøre meg usårbar mot forandringer i lydformater, og bare la den aktuelle DVD spilleren stå for dekoder jobben.