Endelig så får AVC-A11XV tilgang til oppgradering , i første omgang så er det kunn nettverk og streaming som tas i en firmware uppdate, men de anbefaler å vente på neste oppdatering som består av et nytt videokort da blir det noe billigere å ta alt sammlet ca. kr. 5000.- iflg. Hifi klubben. Reciveren må sendes til Danmark.
Det loves i bøtter og spann hva denne nå skall støtte, dette er omtalt i bla.Lyd & Bilde nr. 4 .
Gled dere!