Har mulighet til å stille inngangsimpedansen på effektforsterkeren til 300 ohm, 600 ohm eller 22 kohm. Utgangsimpedansen på forforsterkeren er 56 ohm. Hva bør effektforsterkeren stilles til?

Ivan