Har fått følgende problem når jeg slår på Yamaha DSP-A2 forsterkeren (kaldstart). Forsterkeren er 6 år gammel.

Mister en eller begge bakhøyttalerene ved påslag.
Noen ganger fungerer alt OK...

Den eller de bakhøyttalerene som ikke er til stede ved påslag kommer som regel tilbake hvis en øker volumet litt...

Er det noen som kjenner til denne forsterkeren innvendig.. ;-)

Tror selv at dette er dårlig kontakt i signal vei, f.eks sprukne loddinger p.g.a varme ( utgangstransistorer / høyttaler terminaler ) eller utgangs rele feil ( vet ikke om denne forsterkeren har utgangsrele )

Åpen for alle tips før den eventuelt leveres inn...