Takk for all hjelp (not). Nå må spesialist komme. 600,- kr