Dette er mulig selv om det ikke lagt inn som "feature". Nyttig hvis du har et 5+1 oppsett og ikke 7+1. Da får du benyttet alle 7 * 170 wattene

1. Still in Sone 2 på in analog inngang som ikke benyttes.

2. Koble pre-out fra fronthøyttalerne til den inngangen du stilte inn

3. Still inn (via fjerkontroll side 4) volum på zone 2 til +0 til +2 db (du må høre deg frem til hvas som gir en riktig balanse mellom lave og høye frekvenser - men for meg var 2+ omtrent riktig) DB måler nyttig, men ikke nødvendig.

4. Koble fra "brokobling" på terminalene på på fronthøytalerne og strekk høyttalerkabler fra "Surrond Back" til de elementene som ikke har power i tillegg til de som allerede er der.

Voila, 3 db mer å gå på .

Så vidt jeg kan se taper du muligheten til å høre på en kanal og ta opp på en annen, samt selvfølgelig sone 2. Lurt å låse instillengene etterpå.

Chrds