Jungson av 1000. Meget bra på musikk. Herlige kl. A watt.