Problemer med Vincent SV-388

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 20 av 54
 1. #1
  Intermediate cdrom sin avatar
  Medlem siden
  Sep 2003
  Poster
  891
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)

  Problemer med Vincent SV-388

  En simpel reperasjon skulle ikke vise seg å bli lett...  Dro fra Drammen til Tønsberg for å levere inn denne Vincent forsterkeren til reperasjon. Garantien gjaldt ennå og det var 3 feil:

  1- Et kraftig smell i venstre fronthøyttaler ved avslåing. Hovedproblemet som måtte fikses pga. at jeg skulle kjøpe nye høyttalere -Audiopro Blue Diamond og ville ikke at disse skulle bli ødelagt pga. smellet som mine gamle høyttalere ble.

  2- Forsterkeren kutter ut de aller laveste signalene dvs. feks at det blir absolutt helt stille i rommet ved lav gjengivelse av vind som blåser og lignende. Den vanlige høyttalersusen blir også borte noe som oppfattes helt merkelig. Ref. mine kamerater: Haha, ja dette anlegget var bra.. ( totalt uinteresserte i hifi/hjemmekino). Jeg skjønner dem godt fordi alt-i-ett anleggene deres spiller disse lave lydene helt uproblematisk.

  3-Sub kanalen kom og gikk.


  Så etter 3 uker på rep. ble jeg utolmodig og ringte butikken der den ble levert inn og hørte om den ikke var ferdig snart. Svar: Vi purret på Neby og de skulle begynne på den idag, vi håper du får den iløpet av en uke :roll:

  Uken gikk og jeg tok på nytt turen til Tønsberg. De hadde fått inn forsterkeren men Neby hadde kun utbedret punkt 3, sub kanalen. :shock:

  Jeg tenkte: er det virkelig mulig med min detaljerte feilbeskrivelse..?
  Avtalte med butikken å ta den med hjem for testing. Frydet meg over lyden og alt gikk greit når jeg slo den av etter ett kvarter bare for å ha testet det. Skrudde den på igjen og spilte musikk et par timer. Men så når kvelden kom og jeg igjen skrudde av skjedde det utenkelige..

  Det smalt i høyttaleren som det aldri har gjort før og det hørtes slettes IKKE bra ut for høyttaleren. Antakeligvis har en komponent i høyttaleren tatt kvelden.

  Så nå sitter jeg her med skjegget, med en forsterker som jeg ikke tør skru på og noen nye AudioPro som antakeligvis har fått seg en trøkk.

  Snakket med butikken og gjorde det helt klart at en tur til Tønsberg var uaktuellt ( da det allerede hgadde kostet for mye tid og penger). De ba meg ringe Neby som er neste skritt nå....

  Hva bør jeg gjøre nå?

 2. #2
  Guru Snickers-is sin avatar
  Medlem siden
  Nov 2003
  Poster
  11,171
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Det er nå du kan begynne å tenke på å kreve kjøpet omlevert. Vær forberedt på at de fort kan komme med sin egen tolkning av loven.

  Her er loven som gjelder i dette tilfellet:
  http://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html

  Kapittel 6. Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden

  § 26. Forbrukerens krav ved mangler

  Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
  a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
  b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
  c) kreve prisavslag etter § 31
  d) kreve heving etter § 32
  e) kreve erstatning etter § 33.

  Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

  For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

  § 27. Reklamasjon

  Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

  Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

  Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

  Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

  § 28. Tilbakeholdsrett

  Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

  § 29. Retting og omlevering (avhjelp)

  Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

  Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

  Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

  § 30. Gjennomføring av avhjelp

  Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

  Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

  Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

  Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

  § 31. Prisavslag

  Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

  Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

  Forbrukeren kan ikke kreve prisavslag ved salg av brukte ting på auksjon hvor han eller hun har anledning til å være til stede.

  § 32. Heving

  I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

  § 33. Erstatning

  Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel.

  Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

  § 34. Produktskader

  Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på salgstingen selv, også skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk.

  For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.

  Når selgeren betaler erstatning for skade på annet enn salgstingen selv, trer selgeren inn i forbrukerens eventuelle krav mot produsenten etter lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

  § 35. Krav mot tidligere salgsledd mv.

  Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.

  Avtale i tidligere salgsledd som innskrenker selgerens eller en annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukerens krav etter første ledd i større utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og selgeren.

  Reklamasjonsreglene i § 27 gjelder tilsvarende for krav etter denne paragrafen.

  Forbrukeren kan på samme vilkår som i første til tredje ledd gjøre sitt krav som følge av en mangel gjeldende mot en yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på tingen.

  Forbrukeren kan også gjøre krav gjeldende etter reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 84 første ledd, hvis dette gir forbrukeren større rettigheter enn det som følger av paragrafen her.

  Tidligere salgsledd kan ikke motregne overfor forbrukeren med krav mot selgeren.

  § 36. Ansvar for opplysninger etter § 16 annet ledd

  Når en tilvirker eller en annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 16 annet ledd, er han eller hun solidarisk ansvarlig med selgeren for tap forbrukeren lider på grunn av opplysningen.
  Det er en del selvmotsigelser der, men husk nå på at etter andre forsøk kan du i prinsippet få viljen din på de fleste områder. Krever du omlevering kan forhandleren måtte strekke seg noe for å skaffe deg et produkt som minst oppfyller tilsvarende kvaliteter.

  Husk også på at det er forhandleren som er din motpart, og ikke Neby. De er bare din forhandlers leverandør og har kun forpliktelser overfor forhandleren din i henhold til lov om handel i næring så der kommer du trolig ikke så langt.

 3. #3
  Intermediate
  Medlem siden
  Dec 2002
  Poster
  1,558
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Som forbruker har du rettigheter i "fleng" :lol:
  Jeg hadde igjen tatt turen til forhandler, levert forsterkeren, og IKKE spasert ut døra før erstatningsvare eller pengene tilbake var ok.

  La dem selv slite med produktet, og heller "få deg ut av verden" med å gi deg en gulrot...kanskje du blir så fornøyd at du kommer tilbake ved en senere anledning og nykjøp :wink:

  Hadde selv liknende problem med min NAD via Hi-Fi klubben, og ved feilet reparasjon 2ganger, fikk jeg nytt produkt. Dette er et pluss forhandlere bør lære seg å benytte! Dårlig omtale er ikke verdt prisen på produktet saken gjelder mener jeg. :?

 4. #4
  Newcomer
  Medlem siden
  Jan 2005
  Poster
  31
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Jeg så på TV2 hjelper deg her om dagen, og der sa de at selger også måtte dekke dine utgifter med å få levert produktet. Altså, bensin- eller togutgifter. Eller så måtte de komme og hente det selv. Jeg har levert ting selv, men aldri tenkt på dette punktet. :shock:

 5. #5
  Newcomer
  Medlem siden
  Jan 2005
  Poster
  31
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Jeg fant det jeg pratet om her.

  Spørsmål: Skal butikken dekke utgifter til transport når du leverer inn en reklamasjon?
  Svar: Ja, selger skal dekke utgiftene som du har til en reklamasjon, så lenge det er noe feil på produktet. Det betyr at han da enten skal hente gjenstanden hjemme hos deg, eller dekke dine utgifter ved å levere tingen i butikken - for eksempel bensinutgifter.

  Håper du får et nytt produkt.

 6. #6
  Intermediate cdrom sin avatar
  Medlem siden
  Sep 2003
  Poster
  891
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  OK, jeg skjønner at jeg har mine krav. Men jeg har jo ett problem da:

  Neby oppfatter ikke at det er noe galt på venstre høyttalerutgang. De skrev i arbeidsloggen:

  Sjekket venstre frontkanal, alt ok. Ikke mer støy enn normal utligning av DC ved avslåing av apparatet. Dette kan variere fra kanal til kanal.

  Antakeligvis så har de kun hatt på fosterkeren en kort periode som tidvis ikke medfører smell i høyttaleren.

 7. #7
  Intermediate FallenA sin avatar
  Medlem siden
  Dec 2004
  Poster
  1,634
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Det er trist når sånt skjer, men når det skjer så har du en ganske god forbrukerkjøpslov i ryggen.
  Bare husk det som Snickers-is sier, og det er at det er forhandleren du skal forholde deg til. La de slite med verksted/leverandør, og så kan du komme med dine krav til selgeren.
  Dersom alt slår feil, og butikken tolker loven på sin egen måte, og nekter deg dine rettmessige krav, da kan du slå på stortromma, og henvende deg skriftlig til butikken. Dersom de fremdeles er vanskelige henvender du deg skriftlig til ditt lokale forbrukerråd, og legger ved kopi av det skriftlige svaret som du har fått.
  Selger skal ha en rimelig god begrunnelse for å nekte deg en ny vare/erstatning, dersom produktet har vært til rep, og de i tillegg til å ikke ha fikste feilen, har gjort noe med din forsterker som har ødelagt høytalerne dine også !

  Et fint sted for rettledning og hjelp er http://forbrukerportalen.no/
  Dette er en side som alle burde gått inn og lest på, og en finner mye matnyttig der !

  Uansett så får du ha LYKKE TIL !

  Ikke gi opp, og ikke fir på kravene.

 8. #8
  Guru Snickers-is sin avatar
  Medlem siden
  Nov 2003
  Poster
  11,171
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Sitat Opprinnelig postet av brutusmcgregor
  Jeg fant det jeg pratet om her.

  Spørsmål: Skal butikken dekke utgifter til transport når du leverer inn en reklamasjon?
  Svar: Ja, selger skal dekke utgiftene som du har til en reklamasjon, så lenge det er noe feil på produktet. Det betyr at han da enten skal hente gjenstanden hjemme hos deg, eller dekke dine utgifter ved å levere tingen i butikken - for eksempel bensinutgifter.

  Håper du får et nytt produkt.
  Jeg reagerte på akkurat det punktet der. Det høres svært usannsynlig ut, og minner ikke om den praksis som har vært vanlig. For eksempel om man reiser langt for å handle en vare vil det medføre svært store kostnader for forretningen. Dersom en har kjøpt bildeler og gjort en heller slett jobb med monteringen er det nesten umulig å bevise. Hvis forretningen da skal dekke full reparasjon av skadene med jobb betyr jo dette at man kan utnytte ordningen til de grader. Det ville jo vært drepen for hele den delen av håndtverksbransjen som selger varer over disk. Folk ødelegger varene, reklamerer på dem og prøver igjen. Det kan ikke bevises at de har ødelagt dem, men erfarne montører ser det med en gang. Jeg tror rett og slett TV2 har tråkket i salaten ved å feiltplke regelverket her.

 9. #9
  Intermediate cdrom sin avatar
  Medlem siden
  Sep 2003
  Poster
  891
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Takk for mange gode svar her

  SÅ, hva ville dere gjort som neste skritt i min situasjon akkurat nå?

 10. #10
  Intermediate FallenA sin avatar
  Medlem siden
  Dec 2004
  Poster
  1,634
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Sitat Opprinnelig postet av cdrom
  Takk for mange gode svar her

  SÅ, hva ville dere gjort som neste skritt i min situasjon akkurat nå?
  Ringt til butikken en gang til, bare for å høre hva de mener om saken. (Blås i verkstedet, forhold deg til selger).
  Vær klar på hva du selv ønsker, og krev at butikken rydder opp.
  Fortell at høytalerne dine sansynligvis også har fått seg en smell pga, forsterkeren som allikevel ikke var ordnet !

 11. #11
  Guru Snickers-is sin avatar
  Medlem siden
  Nov 2003
  Poster
  11,171
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Dersom du finner deg i en reparasjon til kan du neste gang kreve så mye mye mer. Derfor ville jeg levert den en gang til. Det er mulig du kan få butikken til å dekke frakt. De må jo sende den til Neby uansett, så da kan du jo kanskje sende den direkte. Dersom det avtales på forhånd er det ikke en gang sikkert du behøver å legge ut for frakten, men i det store og hele er det vel ikke det som er det største problemet uansett.

 12. #12
  Intermediate cdrom sin avatar
  Medlem siden
  Sep 2003
  Poster
  891
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Hvis jeg sender inn på rep. en gang til så er jeg bare veldig redd for at de nok en gang vil si at "alt er ok" med forsterkeren. Og de vil sannsynligvis sende med en faktura...

 13. #13
  Active
  Medlem siden
  Nov 2003
  Poster
  434
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Typisk Neby vil jeg si! En kamerat leverte inn en Rotel 1098 der LCD skjermen var gåen samt en 1095 der venstre front og bak var gåen. Han leverte i februar- er det utbedret? Nei, de venter på en liten del fra Kina. Ingen statusendring på over 2 måneder- latterlig av Neby (og en av grunnene til at jeg ALDRI kommer til å handle et produkt der mer, jeg har også selv opplevd verre ting fra Neby) Dalens foreslo da å ta en komponent fra et nytt produkt, men tror dere Neby var villige til å ta ut et produkt som skulle leveres forhandler for å tjenes penger på? Å nei da, her må nok kameraten min bare vente, for service eksisterer ikke i Nebys ordtilfang. :x

 14. #14
  Guru Snickers-is sin avatar
  Medlem siden
  Nov 2003
  Poster
  11,171
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Det er bare å gi blanke i den fakturaen. Det er du som har de sterke kortene på hånden. Utrolig nok er det sånn at man enkelte ganger må opptre på en måte som enkelte oppfatter som sleip selv bare for å få gjennomført det man har rett på.

  [ot] Dama hadde bilen på rep. Det var avtalt en del jobb + oljeskift. Prisen var berammet, og det finnes vistnok også bestemmelser for dette der avviket ikke skal være større enn 15% i forhold til den aksepterte sumen. Sumen var 4-4,5k, altså maksimalt 5175. Uten at oljeskift var utført fikk hun fakturaen på 7k. Jeg ba henne sende bilen til oljeskift før hun nevnte noe om beløpet. Verkstedsmannen ble jo rasende da jeg fortalte at den avtalte prisen gjaldt så lenge det ikke var helt spesielle omstendigheter, og så lenge det var byttet kun deler som på forhånd var avtalt, og timeforbruket lå under normalt var det ingen grunn til å bomme på den prisen fra starten av. [/ot]

  Sørg med andre ord for å komme videre i den formelle delen av saken og ikke aksepter noe som er urimelig, eller i strid med loven.

 15. #15
  Active
  Medlem siden
  Nov 2004
  Poster
  436
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  hva med å dra ned til butikken med denne forsterkeren og koble den opp på noen høytalere i butikken og prøve å fremprovosere denne smellen slik at selgeren også får høre problemet ditt..................

 16. #16
  Intermediate cdrom sin avatar
  Medlem siden
  Sep 2003
  Poster
  891
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Sitat Opprinnelig postet av Marius|
  hva med å dra ned til butikken med denne forsterkeren og koble den opp på noen høytalere i butikken og prøve å fremprovosere denne smellen slik at selgeren også får høre problemet ditt..................
  Spurte dem om akkurat det i går når jeg hentet forsterkeren: "hadde det ikke vært lurt å prøve forsterkeren her så jeg kunne sjekket om alt var i orden?" svar: "neeeeei, det blir vel noe vanskelig" akkurat som om de ikke ville ha noe med saken å gjøre liksom.
  Orket ikke stå og kverulere så jeg håpet på det beste og dro.

 17. #17
  Intermediate FallenA sin avatar
  Medlem siden
  Dec 2004
  Poster
  1,634
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  HAr du ringt og snakket med dem i dag?

 18. #18
  Intermediate cdrom sin avatar
  Medlem siden
  Sep 2003
  Poster
  891
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Sitat Opprinnelig postet av FallenA
  HAr du ringt og snakket med dem i dag?
  Bare samtalen før jeg laget denne tråden. Ringer dem på mandag når jeg har funnet ut litt mer om mine rettigheter osv.

 19. #19
  Intermediate FallenA sin avatar
  Medlem siden
  Dec 2004
  Poster
  1,634
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)

  Re: Neby provoserer meg

  Sitat Opprinnelig postet av cdrom
  De ba meg ringe Neby som er neste skritt nå....

  Hva bør jeg gjøre nå?
  Det er ikke du som skal ringe, men butikken ! Uansett hva som skjer så er det selger som skal ordne opp!
  Det er selger som er ansvarlig oven for deg som kunde, og uansett hvordan verksted og leverandør forholder seg til garantier, og reklamasjonssaker så er det selger som skal vise service, og sørge for at du får det du har krav på ihht. lovverket.
  Hvordan de rydder opp med verksted/leverandør, er ikke ditt problem i det heletatt, så dersom det er dette som kommer på banen ved en senere samtale, så kan du bare si at du skal forholde deg til selger og at du har Forbrukerrådet i ryggen.
  Et lite tips dersom det føles vanskelig er å bringe fram i en liten bisetning, at du er i dialog med forbrukerrådet i denne saken, og vurderer å la de kjøre saken for deg. Dette pga at du føler deg tilsidesatt i saken, og at verksted, og transport etc. koster for mye tid og penger.

  Verkstedet har allerede hatt en kjangs til å rette feil, og dersom feilbeskrivelsen som de fikk, var like utfyllende som det du skriver i begynnelsen av tråden, då er det rart at de ikke har tatt det til følge.
  Men jeg har opplevd det samme selv i Tønsberg, og det er bare å stå på kravene.
  Det virker som om de kan prøve seg for å se hvor langt du er villig til å gå, bare for å spare seg noen små kroner.
  Selv sendte jeg et klagebrev pr. post og e-mail, med kopi til forbrukerrådet i Vestfold, og Forbrukerinspektørene, og TV2 Hjelper deg.
  Da gikk det ikke lang tid før saken var ryddet opp i :lol:
  Litt idiotisk at en er nødt til å "være sleip", men dersom kundeservicen er helt bak mål, så er det desverre det eneste som hjelper!

  (BTW. Jeg er litt nyskjerrig, men hvilken butikk er det du forholder deg til?)

 20. #20
  Intermediate cdrom sin avatar
  Medlem siden
  Sep 2003
  Poster
  891
  Takk & like
  Nevnt
  0 post(er)
  AVtorget feedback
  0
  (0% positive tilbakemeldinger)
  Det er CB Elektro på Teie.

  Tar kontakt med butikken på mandag.

Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •