Er vel ikke mye feil, men det er nok ikke lite feil på de heller.
Når dette kobles sammen med en support service som kunne kommet ut av en Dilbert stripe gir der neppe mersmak av produktet.