Hei! Kva bør eg gå for av desse receiverane, sett at pris er lik? 3D er ikkje nødvendig. HDMI er greit, men foreløpig vert optisk frå dvd spelar brukt. Kva for ein av desse er best? Prisane ligg mellom 500 og 750kr.

Det er søstera mi som treng ny forsterkar, då den i 500krs kompaktanlegget hennar tok kvelden. Den skal brukast til musikk saman med høgtalarane frå kompaktanlegget, og etterkvart 5.0 på film frå dvd og muligens WD mediaspelar e.l. etterkvart...