Jeg har en nåværende hjemmekino som er slik:

4stk Cerwin Vega xls215 (ett par som front+ cxa10.)(ett par koblet som sub'ere+ Cerwin Vega A2.6kw2)
2stk Cerwin Vega clsc15 (koblet som center, på en Cxa10)
2stk Cerwin Vega xls6c( koblet som surround back på reciverk)
2stk Cerwin Vega xls6(koblet som surround på reciver)
1stk Cerwin Vega hfa18(er ikke optimal til film, så blir ikke brukt)
Reciveren er en Denon avr 3805 (skal byttes ut)

Jeg har akkurat kjøpt en ny Emotiva xpr5, som ikke er koblet opp enda.

Så spørsmålet er, hvordan dere ville koblet opp dette nå for best mulig effekt?

Legger med ett bilde som er ca sånn høyttalerne står.