Har problem at den kutter ved filmvisning. Bildesignalet går via receiveren. Plutselig under filmen så kutter hele greia. Så skrur jeg av og på igjen og alt fungerer bra. Plutselig blir lyden omdirigert til bakkanalene og har ingen lyd på center og hvis jeg da gjør noe så kutter den alt. Da går de ikke ann å starte på den gitte inngangen. Hvis jeg da skifter inngang så fungerer det igjen men det samme skjer etter en hvis tid.

Noen erfaringer? Jeg tenker om det kan vere BD spilleren men synes dette virker unaturlig. Problemene har kommet kun etter at ny receiver var i hus.