mulig dette blir tråd på feil sted men.
det jeg lurer på er hvordan måler man effekte på en forsterker.jeg har en i bilen jeg ikke trur leverer det som sies.(ja det er en billig jalla forsterker)er vel et regnestykke på ampere på sikring ganger volt. (A x V)men jeg vil gjerne koble på et måle instrument og se sjøl hva den faktisk leverer.
skal det da spilles en tone på en viss frekvens?
er ikke ute etter peak effekt men kontinuerlig.(den driver en bass)
dette kan vel også gjøres på samme måte på hjemmestereoen og eller??