Hva er forskjellene på disse to? Er f.eks effektøkningen merkbar?