Har en antydning til bildeflimmer på min Panasonic plasma med Okyoen
Ser det er flere valg som angir hvilken type tilkopling det er mellom TV og receiver i inn /utgangstildelingsmenyen
Hvilke valg gir det teoretiske beste bildet ?
Hos meg står det på HDMI Huvud ( jeg bruker svensk som språk i menyene )