Rotel RHB-10.
Noen kommentarer? Er denne brukbar sammenlignet med RB1080?
Hva er en brukt RHB-10 (5 år gammel) verdt?