Lurer rett og slett på hvor mye denne fungsjonen har for seg og om den fremdeles virker optimalt hvis du benynnter deg av bi-amping.