Har en htpc som er koblet via reciever også til TV (sony ex500)

Innimellom så kan skjermen blinke/gå svart
Enenste som jeg har fått til å funke er å skifte kilde (feks til BD også tilbake)

Samme med lyden, men trenger ikke være samtidig, samme "fiks" der og

er ikke dårlig kontakt, har skjekket det og får lyd og bilde
er en argon kabel