Har aldri fått noe svar på dette med looping av HDMI gjennom denne. Har 2 TV'er side ved side, koplet til utgang 1 og 2 på Onkyoen. Ser mest på TV på TV1 og PC på TV2. Samtidig har jeg all PC-lyd ut på Onkyo. Om jeg da kopler satellittreceiveren til Onkyoen, skal se bilder fra den på TV1 samtidig som jeg bruker den til lyden fra PC på TV2, looper den da signalet? Og husker noen sa at den gjorde det på *06 eller *07-modellene, men at de brukte enormt mye strøm da. Noen som VET noe om dette?