Jeg spillte av en video fra min iPhone ved hjelp YDS-12 koblet til Yamaha 667 i går. Lyd og bilde kommer frem på tv, men GUI menyen til dockingen ligger oppå bildet.
Hvordan får jeg bort menyen så jeg får sett hele bildet?