Heisan. Har 2 12" vampire subba som æ bruka te dags dato me en Rockford forsgate forsterker på 1400wrms, men så e det 4 transistora som e ødelagt å treng en ny, har foreløbi en 2200w forsterker men den grei bære å kjør den eine subben, Har dåkker nån råd før kor mange w en førsterkar må ha før at æ ska klar å kjør begge på en gång ?