Alle kan gjøre feil, det er det vi lærer av.

Men kanskje du skulle sette impedanse på receiveren tilbake til slik den stod.