Er det noe som har noe info på Olsen power amplifier 04?
Takk