Det er mange butikker som ikke gidder styre med bruksfradrag ettersom man da har krav på renter. I mange tilfeller går det nesten opp i opp.