KDS-R70XBR2 har gått ut av produkjon slik som jeg tolker det:
Sony Homepage

Så på hjemmesiden til Sony før jul engang at det kom en ny versjon "early 2008". No er den også tatt vekk fra siden. Vet dere om den er droppet?

Håkki