Jeg kom over dette veggfestet hos Monoprice, det koster i overkant av 160 norske kroner(!). Jeg regner med at dette vil være svært gunstig selv etter frakt og evt andre avgifter som måtte komme i tillegg. Tilsvarende i Norge koster så vidt jeg kan se 1300 kr (Row PLB-2).