Denne er på vei til butikkene, ser ut til at prisen blir omlag 40.000 NOK. Dette blir en spennende høst/vinter!