Sitat Opprinnelig postet av pckrasj
Hei!

Angrefrist loven er kjempebra, men mange forhandlere krever faktisk at åpenbare feil på produktet skal meldes fra om omgående. Pixel feil er noe som blir sett med en gang, og bør derfor meldes i fra om omgående.

Ordlyd hentet fra en av mine leverandører:

"Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til '***leverandør***og som forelå på leveringstidspunktet, vil ***leverandør*** etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering og gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende."

Hva butikker skriver er irrelevant i forhold til angrefristloven. Den må de følge uansett.

Det du gjengir ovenfor er ved reklamasjon, men dersom det du har klippet fra en av dine leverandører gjelder ved næringskjøp, så er det relevant og riktig da angrefristloven ikke gjelder for firmaer/næringsdrivende.