Etter min fars bortgang skal jeg forsøke å selge et Sony digital kamera, type Sony HandCam DCR-PC5E. Det som følger med dette er 5 kassettbånd, lader, 2 batteri (det ene er model NP-FS21), 32 mb minnekort og 4 mb minnekort. Hvor mye kan jeg forvente å få for dette? Det er 100% i orden, eneste å sette fingrene på er noen pitte små riper på toppen av kameraet. Det er kun blitt brukt av min far. Altså kun en eier. Tror det ble kjøpt en gang i 2002.