Tenker å kjøpe ny tv. Skal brukes primært til tv titting. Har sett litt på Panasonic VT30 og Samsung 8005 led tv, men det ser ut som om disse har problemer henholdsvis med grønne flekker og clouding. Noen forslag på hva jeg burde kjøpe for å bli fornøyd? Har Panasonic PX 80 i dag, som skal parkeres i TV stua.