Har Hifi-klubben sluttet med Panasonic plasma? Det har sett helt tomt ut på nettsiden den siste tiden. Kanskje ikke avansen er god nok i forhold til Samsung? :wink: