Skal til London i april, og har planar om å kjøpa meg eit nytt headset der(so sant prisane er lågare i England enn dei er i Norge(noko eg egentlig går ut i fra)), og lurte på om nokon hadde kunnskap om butikkar i London so fører BeyerDynamic 770? Og eventuelt ke prisen ligger på i forhold til her heime.