Trenger hjelp med å finne en "inngangsvelger" for digitale signaler.
Jeg ønsker å forlate min analoge receiver og gå over til rene digitale
signaler (optisk er en fordel).

Finnes det en boks som håndterer flere digitale inngangsignaler og
som distriuerer ut signalet som digital signal. Inngangsvelger må også
fungere som master dvs. den må også ha en form for volum kontroll.

Har ikke behov for noen form for analog forsterker da alle høytalere
kjøres separat på egne effekttrinn.

Hvordan takler en stereo oppsett vs. 5.1 da dette bør kunne
kobineres og hvordan splittes event. signalet opp ut fra "inngangsvelger"