Folkens, det ble tydelig understreket at denne tråden ikke skulle være en ny tråd med eksakt samme innhold som helt nylig har blitt diskutert. Tråd herved stengt, det EKSAKT samme temaet er allerede diskutert helt nylig.

Henvisning til andre nettsteder får du holde deg for god til å skrive når de anvisninger som gis ikke respekteres, Eivinn. SVS er et hett tema på AVforum, og kan selvsagt diskuteres så mye en gidder rent teknisk - og selvsagt også prismessig såfremt dette er i en konstruktiv ånd. De eksakt samme prisdiskusjonene mht den norske importøren ser vi imidlertid svært lite poeng i å repetere seg gang etter gang da de, i motsetning til de tekniske trådene, bygger NED AVforums kredibilitet da diskusjonsformen både er preget av beskyldninger og negativitet fremfor konstruktive forslag til alternativer og mulige besparingsmuligheter.

Jeg gav denne tråden en mulighet til å rette opp den negative retningen, hvilket ikke ble fulgt opp verken av trådstarter eller øvrige.

Forslag til nytt tema er derfor enten:

1. Hvordan importere SVS fra USA billigst mulig? (HELT i orden å diskutere)
2. Hvilke alternative subber finnes der ute av pr. dato?

...er klar over at punkt 2 allerede er vel diskutert allerede, og finnes den ingen gode alternativer får dere heller fokusere på punkt 1... Ny tråd om pris i Norge er uansett ikke noe poeng - her har importøren både befestet og forklart sin posisjon, og det er lite en kan gjøre med dette ved å kritisere utover det som allerede er gjort.