Lurer på å selge dette...

PSB Image 6T
Nad 319
Disse er 7 - 8 år gamle..

Hvor mye tror dere jeg kan få for dette?

Skal jeg selge dem sammen eller hver for seg?