Har førstehåndserfaring med mindtech. Veldig bra I FORHOLD TIL PRIS!
Sammen med Klipsch vill nok F1-S10 fungere bedre.
S10 "Romler" mere...
Hilsen eiffel