Har kommet over en som selger to slike, de er 8år gamle men ser meget fine ut. Så hva er disse verdt?