Har Oslo HiFi Center sluttet å selge Krell? Ser at de har pyntet på hjemmesidene, men kan ikke lenger finne Krell'ene. Rart de fjernes fra sidene om de fortsatt selges hos OHC.