Hva er fair price å forlange for denne?
Ikke hdmi oppgradert, ellers i fin stand.