Har en kjellerstur hvor det ikke er mulig å få satt inn en dør.Har noen forslag til alternative løsninge?steder det går an å få kjøpt kinoduker(isolalasjon),tykke gardiner osv....