Siden norsker allerede er ganske populære kunne kanskje emotiva ting være noe?