Bra skrevet EON.

Leverandørene hadde nok håpet at HDTV skulle være med å dra lasset litt mer enn det tydeligvis gjør.

HDTV bølgen er mye større i USA og Japan enn i Europa, siden NTSC er så mye dårligere enn PAL. Man skulle da tro at overgangen til HD film ville gå mye fortere, men oppskalert DVD blir tydeligvis så bra at J6P ikke vil investere i nytt utstyr også på spillersiden.